OČKOVANIE PROTI COVID-19

Informácie pre záujemcov na očkovanie


BEZPLATNÉ ANTIGÉNOVÉ MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO

MOM (mobilné odberové miesto) je v prevádzke každý pracovný deň od 11:00 hod. do 15:00 hod.
Možnosť dať sa otestovať antigénovými testami na prítomnosť ochorenia COVID-19 bezplatne.
Malé parkovisko pred NsP Ilava, n.o.


Ďakujeme spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice

Ďakujeme spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice za poskytnutie ambulantnej liečebnej regenerácie pre našich zdravotníkov.


Od 24. 08. 2020 - do odvolania platí

ZÁKAZ NÁVŠTEV!

Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v našom regióne v súvislosti s ochorením COVID 19.
Informácie o zdravotnom stave Vám lekári poskytnú v termínoch, ktoré si vopred telefonicky dohodnete

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. priebežne reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s akútnou infekciou dýchacích ciest COVID 19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2.
Žiadame pacientov, aby boli zodpovední a ohľaduplní voči ostatným občanom a zdravotníckemu personálu a striktne dodržiavali pokyny a nariadenia vydané ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky a sms korešpondenciou zasielanou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


Informácia Dohľad nad ochranou osobných údajov …viac info >

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne od 7.00 do 22.00 h. Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie… viac
JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA A ORTOPEDIA

V súčasnosti odoperujeme ročne približne 1 800 pacientov. Špecializujeme sa aj na miniinvazívne výkony v chirurgii (laparoskopia) a ortopedii (artroskopia) s kvalitnou technikou OLYMPUS.… viac
JEDNODŇOVÁ GYNEKOLÓGIA

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických a vaginálnych operácií.… viac

O spoločnosti

Nemocnica s poliklinikou Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Orgány neziskovej organizácie sú: Správna rada, Dozorná rada Pozrieť >

Riaditeľ, Ing. Juraj Beďatš, t.č. 0905513882 , juraj.bedats@nspilava.sk

Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.