Hlavná stránka Aktuality Ponuka práce Kontakt

Vitajte na stránkach Nemocnice s poliklinikou Ilava.

Vážení priatelia.

Informácia o aktuálnej štruktúre a zložení lôžkových oddelení, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách a špecializovanej ambulantnej starostlivosti v Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o.
Informácia "Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ ,emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti."

Vyhlásenie Asociácie nemocníc Slovenska zo dňa 3.2.2017.

Chirurgická JZS: Nová operačná technika.

Máme v prevádzke moderné rtg a mamografické pracovisko.

nemocnica
Nemocnica s poliklinikou Ilava ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.
Orgány neziskovej organizácie sú:

Nemocnica slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.