Povolenie návštev v nemocnici

Návštevy pacientov na všetkých oddeleniach v NsP Ilava, n.o. sú platné bez obmedzenia.


Oznam pre pacientov

Oznam pre pacientov Ambulancie všeobecného lekára pre dospelých
… pozrieť oznam >


Vakcinačné centrum NsP ilava n.o. — Zatvorené/neočkuje


MOM - Ag testovanie v NsP Ilava n.o. — Zatvorené/Netestuje


Informácia o presťahovaní Ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých.

Vážení pacienti,
poskytovateľ ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, spoločnosť RZP, a.s., so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín dňom 31. 08. 2022 z jeho vlastnej iniciatívy skončil nájom priestorov v Nemocnici s poliklinikou Ilava, n.o., v ktorých poskytoval ambulantnú pohotovostnú službu.

Napriek snahe vedenia nemocnice o pokračovanie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých v priestoroch Nemocnice s poliklinikou Ilava sa vyššie uvedený poskytovateľ rozhodol presťahovať miesto poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby na adresu Továrenská 4069/44, v Dubnici nad Váhom.


Ďakujeme spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice

Ďakujeme spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice za poskytnutie ambulantnej liečebnej regenerácie pre našich zdravotníkov.


Pravidlá pre NÁVŠTEVY!

Informácie o pravidlách pre návštevy pacientov si pozriete tu >Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. priebežne reaguje na aktuálnu situáciu v súvislosti s akútnou infekciou dýchacích ciest COVID 19 spôsobenú koronavírusom SARS-CoV-2.
Žiadame pacientov, aby boli zodpovední a ohľaduplní voči ostatným občanom a zdravotníckemu personálu a striktne dodržiavali pokyny a nariadenia vydané ústredným krízovým štábom Slovenskej republiky a sms korešpondenciou zasielanou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


Informácia Dohľad nad ochranou osobných údajov …viac info >

RÁDIODIAGNOSTICKÉ
ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne denne od 7,00 h – 14,00 h. Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie… viac
JEDNODŇOVÁ CHIRURGIA A ORTOPEDIA

V súčasnosti odoperujeme ročne približne 1 800 pacientov. Špecializujeme sa aj na miniinvazívne výkony v chirurgii (laparoskopia) a ortopedii (artroskopia) s kvalitnou technikou OLYMPUS.… viac
JEDNODŇOVÁ GYNEKOLÓGIA

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo. Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických a vaginálnych operácií.… viac

O spoločnosti

Nemocnica s poliklinikou Ilava, ako nezisková organizácia vznikla 1. januára 2003 transformáciou zo štátnej príspevkovej organizácie. Nezisková organizácia, sa založila za účelom poskytovania ambulantnej a ústavnej liečebno - preventívnej starostlivosti.

Orgány neziskovej organizácie sú: Správna rada, Dozorná rada pozrieť >

Riaditeľ: Ing. Juraj Beďatš, t. č. 0905 513 882, juraj.bedats@nspilava.sk

Nemocnica, slúži pre hospitalizáciu pacientov zo spádového územia okresu Ilava a časti okresu Púchov t.j. asi pre 90 000 obyvateľov s počtom lôžok 147.