Kontakt

Adresa:

NsP Ilava, n.o.,
Ľ.Štúra 388/3,
019 01 Ilava

IČO:36119385
DIČ:2021737828
IČ DPH:SK2021737828

Telefónny zoznam

Prepojenie telefonického hovoru do Polikliniky Purus cez telefónnu ústredňu NsP Ilava, n.o. nie je technicky možné!

Telefónna ústredňa
Tel.: 042 44 66 999

Sekretariát

Tel./fax. 042 446 52 84
E-mail: sekretariat@nspilava.sk

Námestník pre ošetrovateľskú starostlivosť

Mgr.Eva Petrová
Tel.: 042 466 72 22
E-mail: e.petrova@nspilava.sk

Oddelenie pre styk s poisťovňami

Bc.Dagmar Bitterová
Tel.: 042 466 72 42
E-mail: zpb@nspilava.sk

Finančná účtáreň

Ing. Mária Habánková
Tel.: 042 466 73 11
E-mail: finusek@nspilava.sk

Personálne a mzdové oddelenie

Bc. Jarmila Mičianová
Ing. Martina Cepková
Tel.: 042 466 72 21
E-mail: pam@nspilava.sk

Technické a prevádzkové oddelenie

Radovan Machálek
Tel.: 042 466 73 16
E-mail: tpu@nspilava.sk

Materiálno-technické zabezpečenie

Danka Tabačiková
Tel.: 042 466 73 70
E-mail: sklad@nspilava.sk

Výpočtové stredisko

Ing, Robert Jankech
Tel.: 042 466 73 86
E-mail: vsnsp@nspilava.sk