Dohľad

Informácia „Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 ) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti“.

Novinky

Ponuka priestorov na prenájom

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. ponúka: Nájom nebytových priestorov: Ponúkame voľné priestory na prenájom v nemocničnej budove pri vstupe do areálu, súpisné číslo 845, na ulici ...

Urológia a poradenská psychológia

CENTRUM MUŽSKÉHO ZDRAVIA - nezmluvné ambulantné pracovisko so zdravotnými poisťovňami  (Urologická ambulancia, Ambulancia poradenskej psychológie) Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. zriadila od apríla 2023 nové ...

Dietetické poradenstvo

OD 1. septembra 2022 otvárame DIETETICKÉ PORADENSTVO Problém s trávením? Odkonzultujte svoje problémy so svojím gastroenterológom. Máte diagnostikovanú potravinovú intoleranciu? Máte plno nezodpovedaných otázok? Máme ...

Akupunktúra

Je overená tisícročiami, aj modernou vedou, nie je doplnkom alebo alternatívou medicíny, aleriadnym odborom medicíny. Ide o zložitý, viacstupňový postup pri diagnostikovanía ošetrovaní človeka, ktorý ...