GYNEKOLOGICKÁ JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÍCKA STAROSTLIVOSŤ

Poskytujeme jednodňovú zdravotnú starostlivosť v odbore gynekológia a pôrodníctvo po vydaní licencie TSK už od roku 2008.

Špecializujeme sa na vykonávanie miniinvazívnych zákrokov, endoskopických operácií a vaginálnych operácií. Disponujeme moderným prístrojovým vybavením.

Jednodňová gynekologická starostlivosť umožňuje výrazne skrátiť dobu hospitalizácie pacientky, minimalizuje perioperačný stres a riziko nemocničných nákaz.

Všetky operačné zákroky sú vykonávané erudovanými lekármi s atestáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo, s mnohoročnými skúsenosťami v gynekologickej, pôrodníckej a endoskopickej operatíve.

Od septembra 2021 naše pracovisko  v odbore gynekológia a pôrodníctvo pod vedením primára Branislava Kopčana ,rozširuje spektrum operačných výkonov o operačné výkony urogynekológie zamerané na liečbu úniku moču u žien a poklesu panvových orgánov.

Urogynekológ komplexne diagnostikuje a manažuje liečbu nielen inkontinencie (únik moču a stolice) a poruchy funkcie dolných močových ciest (napríklad časté močenie, neúmerne časté prerušenie spánku pre silné nutkanie na močenie), ale zároveň rieši a lieči i veľmi často združené poruchy panvového dna, poklesu pošvových stien a panvových orgánov žien.

Inkontinencia moču u žien je veľmi častým problémom. Problémy s udržaním moču sa môžu objaviť v akejkoľvek fáze života ženy. Výskyt tohto ochorenia sa s vekom zvyšuje, no nezriedka ním trpia i mladé ženy napríklad po pôrode. Okrem dominantnej úlohy poranenia štruktúr panvového dna (napr. pôrod alebo ťažká fyzická práca) sa k príčinám porúch jeho funkcie radia aj zmeny zapríčinené nedostatkom hormónov v súvislosti s prechodom – menopauzou. Súčasné možnosti diagnostiky a liečby v urogynekológii umožňujú tieto poruchy efektívne liečiť a významne zvýšiť kvalitu života žien.

Spektrum výkonov

 

Informácia pre pacientov

 

Objednávanie na oper.zákrok: osobne na gynekologickej JZS v NsP Ilava alebo telefonicky na tel.č.: +421 42 46 672 24.
K plánovanému prijatiu sa prosím dostavte na gyn.príjmovú ambulanciu v čase od 6:15 h do 6:45 h (event. v telefonicky dohovorenom termíne).

Na plánovaný výkon prichádzate : NALAČNO, NEPIŤ, NEFAJČIŤ!
Ak užívate dlhodobo lieky, užite tieto lieky pred plánovaným zákrokom najneskôr o 5:00h. ráno s malým dúškom vody.
Po menších operačných výkonoch odchádza pacientka domov po 2-3 hodinách, po laparoskopických operáciách lv popoludňajších hodinách v deň zákroku, prípadne na nasledujúci deň,. Zabezpečte si odvoz domov.

V prípade záujmu pacientky vieme zabezpečiť kompletné predoperačné vyšetrenie v deň operácie (odbery krvi, EKG, event.RTG, interné a anesteziologické predoperačné vyšetrenie) za poplatok 15 EUR – nutné telefonicky nahlásiť na gyn.amb. aspoň 2 dni pred operačným zákrokom!
V prípade, že sa na plánovaný výkon nemôžete dostaviť, prípadne máte zvýšenú teles. teplotu, kašeľ alebo užívate antibiotiká, prosíme oznámte nám to na tel. č. +421 42 46 672 24.

Pacientom môžeme poskytnúť domáce prostredie v trojlôžkovej, dvojlôžkovej, alebo jednolôžkovej klimatizovanej izbe. Samozrejmosťou je individuálny,profesionálny a flexibilný prístup personálu a diskrétnosť.
Zazmluvnené poisťovne: VŠZP, Dôvera, Union,

Kontakt

vedúci lekár
MUDr. Branislav Kopčan
piatok 7:00-13:00
+421 42 466 73 33
 
MUDr. Fedor Volár
pondelok 7:00-13:00 utorok, streda 7:00-11:00
+421 42 466 72 24
MUDr. Katarína Rebryová
utorok 7:00-13:00
+421 42 466 73 07
k.rebryova@nspilava.sk
MUDr. Piotr Petrykowski
streda 7:00- 11:00
+421 42 466 73 07
MUDr. Michaela Štefanková
štvrtok 7:00-15:00, piatok 7:00-15:00
+421 42 466 73 07
 
Vedúca sestra
Daniela Kormuthová
+421 42 466 72 24
 
Sesterská izba
+421 42 466 72 20
Lekárska izba
+421 42 466 73 07
Gynekologická amb.
+421 42 466 72 24
Ústredňa (informátor)
+421 42 446 69 99
 
Informácie o gynekologickej JZS
+421 42 466 72 24
Informácie o gynekologickej amb
+421 42 466 72 24

Ordinačné hodiny gynekologickej JZS

pondelok – piatok
7:00 h – 15:00 h

Ordinačné hodiny gynekologickej amb.

pondelok – piatok

Ambulancia je presťahovaná do priestorov gynekologickej JZS
 
pondelok – piatok
7:00-15:00

Informácie pre pacientov

Fotogaléria

foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia
foto public/fotogal/gynekologia