Hospicová ústavná starostlivosť – HOSPIC

Ústavná hospicová starostlivosť

Hospic – presťahovaný na 2.poschodie – z hlavného vchodu vľavo a výťahom na 2.posch.-vedľa ODCH –ženy

Cieľovou skupinou sú nevyliečiteľne chorí pacienti v pokročilom – terminálnom štádiu ochorenia s časovo obmedzeným prežívaním. Paliatívna starostlivosť nie je určená len onkologickým pacientom, ale všetkým, ktorí trpia nejakou progresívnou chronickou chorobou .

Do hospicu v NsP Ilava, n.o. sú prijímaní pacienti všetkých vekových kategórií bez ohľadu navek, rasu, pohlavie, národnosť, vieru anáboženstvo, filozofiu života, stav, politické či iné zmýšľanie, sociálny pôvod, príslušnosť k etnickej skupine, majetok alebo iné postavenie.

 

Našou snahou počas hospitalizácie pacienta na hospici je :

Informácie pre pacientov

Kontakt

Lekár: MUDr.Vladimír Krišlo
042 466 72 40
Vedúca sestra:
Mgr.Iveta Marčeková
042 466 72 28
i.marcekova@nspilava.sk
 
Sociálny pracovník
Mgr. Anna Reháková
+421 42 4667 347, 0948246018
a.rehakova@nspilava.sk
(ODCH prízemie)
 
Sesterská izba
042 466 72 28

pondelok - nedeľa 24 hodin. Informácie o pacientoch poskytujeme v pracovných dňoch od 7.00 h – 15.00 h

Fotogaléria

foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic
foto public/fotogal/hospic