Informácie pre pacientov

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. je neziskovou organizáciou založenou podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

Je registrovaný Okresným úradom v Trenčíne, odborom všeobecnej vnútornej správy na základe rozhodnutia zo dňa 31.12. 2002.
Nemocnica spoliklinikou Ilava, n.o. je založená na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci. V rámci zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti poskytuje Nemocnica s poliklinikou Ilava, .o. aj zdravotnú starostlivosť v hospici.

Na stiahnutie

Jedálny lístok