RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú denne od 7,00 h – 14,00 h

Počas pracovnej doby robíme vyšetrenia plánované podľa objednania, súrne u život ohrozujúcich stavov na počkanie.
Radiodiagnostické oddelenie (RDG) vykonáva v našej NsP obrazovú diagnostiku radiačným spôsobom (skiagrafia, skiaskopia) a neradiačným spôsobom (ultrasonografia).

Mamografia

Mamografia (pozrieť informačný leták) je základné zobrazovacie vyšetrenie prsnej žľazy. Je tiež vhodnou metódou pre skríning, teda pre vyhľadávanie skorých štádií nádorov v populácii žien bez príznakov ochorenia prsníka. V Slovenskej republike je skríning určený pre ženy vo veku 40-69 rokov a vykonáva sa každé 2 roky. Ženám v rizikových skupinách (napr. pri hormonálnej substitučnej terapii) je odporúčané mamografické vyšetrenie v ročnom intervale. Mamografia a sonografia sa vzájomne dopĺňajú.

Prístrojové vybavenie: Priama digitálna mamografia - Mammograf GE Healthcare

Ultrazvuk prsníkov sa vykonáva na Sonografe LOGIQ P6

Vyšetrovanie prsníkov robíme na prístroji GE Healthcare, ktorý je špičkovým digitálnym mamografom. Je vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré zabezpečujú homogenitu röntgenového žiarenia s minimalizáciou dávky. Sonograf LOGIQ P6

Informácie a objednávanie pacientiek na mamografické vyšetrenie je každý deň
v čase od 8,00 h – 13,00 h. na tel. č. 042 466 73 98, alebo na rtg@nspilava.sk

Mamografia a sono prsníkov na doporučenie lekára sú bezplatné

Skiagrafia - snímkovanie:Zahrňuje  snímkovanie  hrudníka,brucha,skeletu a panoramatické snímky zubov .

V súčasnosti je radiácia s použitím moderných techník a technológií podstatne nižšia než v minulosti.

Ultrasonografia - diagnostická zobrazovacia technika postavená na ultrazvuku,
Patrí sem vyšetrenie orgánov dutiny brušnej a malej panvy, štítnej žľazy, prsníkov, lymfatických uzlín a iných mäkkých častí,  dopplerovské vyšetrenia cievneho systému dolných končatín, krčných tepien a obličkových tepien.

Kontakt

vedúci lekár
MUDr. Eva Spotová
+421 42 466 73 65
rtg@nspilava.sk
 
Objednávanie vyšetrení
telefonicky:+421 42 466 73 98
e-mailom rtg@nspilava.sk
 
Popisovňa
+421 42 466 72 43

Ordinačné hodiny:

ORDINAČNÉ HODINY:
pondelok - piatok
7:00 h – 14:00 hod.