RÁDIODIAGNOSTICKÉ ODDELENIE

RTG vyšetrenia sa vykonávajú v pracovných dňoch od 7,00 h – 14,00 h

Mamografia

Mamografia (pozrieť informačný leták) je základné zobrazovacie vyšetrenie prsnej žľazy. Je tiež vhodnou metódou pre skríning, teda pre vyhľadávanie skorých štádií nádorov v populácii žien bez príznakov ochorenia prsníka. V Slovenskej republike je skríning určený pre ženy vo veku 40-69 rokov a vykonáva sa každé 2 roky. Ženám v rizikových skupinách (napr. pri hormonálnej substitučnej terapii) je odporúčané mamografické vyšetrenie v ročnom intervale.

Prístrojové vybavenie: Priama digitálna mamografia - Mammograf GE Healthcare

Vyšetrovanie prsníkov robíme na prístroji GE Healthcare, ktorý je špičkovým digitálnym mamografom. Je vybavený špeciálnymi filtrami, ktoré zabezpečujú homogenitu röntgenového žiarenia s minimalizáciou dávky.

Informácie a objednávanie pacientiek na mamografické vyšetrenie - v pracovných dňoch
v čase od 8,00 h – 13,00 h. na tel. č. 042 466 73 98, alebo na rtg@nspilava.sk

Mamografia a sono prsníkov na doporučenie lekára sú bezplatné

Skiagrafia - snímkovanie: Zahrňuje  snímkovanie  hrudníka,brucha,skeletu a panoramatické snímky zubov .

V súčasnosti je radiácia s použitím moderných techník a technológií podstatne nižšia než v minulosti.

Ultrasonografia - diagnostická zobrazovacia technika postavená na ultrazvuku,
Patrí sem vyšetrenie orgánov dutiny brušnej a malej panvy, štítnej žľazy, prsníkov, lymfatických uzlín a iných mäkkých častí,  dopplerovské vyšetrenia cievneho systému dolných končatín a krčných tepien.

Kontakt

vedúci lekár
MUDr. Eva Spotová
+421 42 466 73 65
rtg@nspilava.sk
 
Objednávanie vyšetrení
telefonicky:+421 42 466 73 98
e-mailom rtg@nspilava.sk
 
Popisovňa
+421 42 466 72 43

Ordinačné hodiny:

ORDINAČNÉ HODINY:
pondelok - piatok
7:00 h – 14:00 hod.