Ordinačné hodiny ambulancií

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Pondelok
7:00 – 12:00 h Vyšetrenie 12:30 – 15:00 h Administratíva, konzília, predpis pomôcok
Utorok
7:00 – 12:00 h Vyšetrenie 12:30 – 15:00 h Administratíva, konzília, predpis pomôcok
Streda
7:00 – 12:00 h Vyšetrenie 12:30 – 15:00 h Administratíva, konzília, predpis pomôcok
Štvrtok
7:00 – 12:00 h Vyšetrenie 12:30 – 15:00 h Administratíva, konzília, predpis pomôcok
Piatok
7:00 – 12:00 h Vyšetrenie 12:30 – 15:00 h Administratíva, konzília, predpis pomôcok
Tel. 042 46 67 218

Urológia a poradenská psychológia

Streda
09:00 – 13:00 h – urologická ambulancia
13:00 – 17:00 h – poradenská psychológia
Tel. 042 46 67 269

Hematologická ambulancia

Pondelok
7:00 h – 15:00 h
Utorok
7:00 h – 15:00 h
Streda
7:00 h – 15:00 h
Štvrtok
7:00 h – 15:00 h
Piatok
7:00 h – 15:00 h
Tel. 042 46 672 59

Anesteziologická ambulancia

Pondelok
11:30 h – 14:00 h
Utorok
7:30 h – 14:00 h
Streda
9:30 h – 14:00 h
Piatok
7:30 h – 14:00 h
Tel. 042 46 673 85

Gastroenterologická ambulancia

Pondelok
6:00 h – 13:00 h
Utorok
6:00 h – 9:00 h, 11:00 h – 14:30 h
Štvrtok
7:00 h – 11:00 h
Piatok
6:00 h – 8:30 h
Tel. 042 466 73 80

Všeobecná ambulancia pre dospelých

Pondelok – Piatok
7:00 h – 14:30 h
Tel. 042 2029812
MUDr. Ján Galajda
email:j.galajda@nspilava.sk

Interná ambulancia príjmová

Pondelok – Piatok
7:00 h – 15:00 h
Tel. 042 46 673 96

Kardiologická ambulancia

Pondelok
7:00 h – 14:00 h
Utorok
8:30 h – 14:00 h
Streda
7:00 h – 14:00 h
Štvrtok
7:30 h – 10:00 h ,12:00 h – 14:00 h
Tel. 042 46 673 52

Ambulancia funkčnej diagnostiky

Utorok
7:00 h – 8:30 h
Štvrtok
10:00 h – 12:00 h
Tel. 042 46 673 52

Chirurgická príjmová ambulancia

Pondelok – Piatok
7:00 h – 11:00 h
Tel. 042 46 673 74

Traumatologická ambulancia

Pondelok – Piatok
7:00 h – 13:00 h
Tel. 042 46 673 74

Gynekologická ambulancia

Tel. 042 46 672 24
Gynekológia a pôrodníctvo
Pondelok – Piatok
7:00 h – 11:00 h
Liečba neplodnosti
Pondelok – Piatok
11:00 h – 15:00 h